Rekuperácia

Čo je vlastne rekuperácia ? 

Rekuperácia = spätné získavanie tepla. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. Obe vzdušniny sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prieniku pachov z odvádzaného do prívodného vzduchu. Cez steny kanálov teplo z odpadového vzduchu prechádza do prívodného, ​​ktorý je tak predhrievaný. Rekuperačné výmenníky dosahujú vysokú účinnosť odovzdania tepla, bežne okolo 90%.

A čo je účinnosť rekuperácie? 

Účinnosť rekuperácie = účinnosť spätného získavania tepla = využitie
odpadového tepla pre predohrev chladného, ​​čerstvého vzduchu. Účinnosť
rekuperácie sa musí pohybovať medzi 0 a 100%.

Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna - teplý vzduch je bez úžitku
odvádzaný a studený, čerstvý vzduch je privádzaný do miestnosti, ktorý sa
rýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu.

Stopercentná účinnosť (technicky nerealizovateľné) by bola vtedy, ak by sa
privádzaný vzduch ohrial od odvádzaného na jeho pôvodnú teplotu. Miestnosť by
bola vetraná bez straty energie.

Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje pri bežne dostupných
vzduchotechnických zariadeniach od 30 do 90%, pričom účinnosť nad 60%
sa považuje za dobrú, nad 80% za špičkovú. U jednotiek DUPLEX sa účinnosť
rekuperácie pohybuje od 75% do 95% (záleží na veľkosti jednotky, prietoku
vzduchu a typu rekuperačného výmenníka).

Využitie rekuperácie 
Rekuperačné výmenníky tepla sa najčastejšie osadzujú priamo do vetracích
jednotiek.Rekuperáciu je tak možné využiť prakticky vo všetkých typoch
objektov pri hygienicky nutnom vetraní - a to od bytov a rodinných domov, cez občianske stavby, bazény až po
priemyselné stavby. Rekuperačné výmenníky možno využiť aj v klimatizovaných objektoch
- tu dochádza v letných mesiacoch k "rekuperácii chladu" - privádzaný teplý vzduch je ochladzovaný odvádzaným, klimatizáciou vychladeným vzduchom. Rekuperácia prakticky odpadový vzduch 22 ° C tak predhreje vonkajší privádzaný vzduch z teploty napr. -5 ° C až na 20 ° C. Jasne je vidieť, že rekuperácia je nutná súčasť celého VZT systému, sama o sebe "vykurovať" dom nedokáže. Zníži veľmi výrazne množstvo energie, ktoré je potrebné na dohriatiu čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale tu technické možnosti rekuperácie končí. Pokrytie tepelných strát objektu prestupom, prípadnú infiltráciou a dohrev vzduchu po rekuperácii na izbovú teplotu musí zabezpečiť vykurovacia sústava.
Rekupercia - o to je Strun popis vhod a princp fungovania