Jadrové vŕtanie

Rekuperačné jednotky

Klimatizácie

Spoločenské priestory 

Úspora  energetickej náročnosti rodinných domov

Obchodné centrá

Priemyselné kuchyne

Bytové domy

Priemyselné haly